Prekių katalogas

Privatumo politika

 •   Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nurodo, kokius duomenis mes - UAB „Breolis“, juridinio asmens kodas 302767024, registruotos buveinės adresas: Meistrų g. 8, Vilnius, tel. Nr. +370 617 56272, el. pašto adresas: pardavimai@breolis.lt (toliau - Paslaugų teikėjas), renkame internetinėje svetainėje www.breolis.lt (toliau - Interneto svetainė), kokiu tikslu juos renkame ir kaip juos naudojame.

  Ši Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje registruojatės, kaip registruotas vartotojas, peržiūrite ir užsisakote mūsų siūlomas prekes, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais ar kitu būdu bendraujate su mumis.

  Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje trečiųjų šalių interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.

  Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi Interneto svetaine turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Interneto svetaine.

  1. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

  Jums apsilankius Interneto svetainėje ar buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, renkame šią informaciją:

  Registracijos tikslais – Prisijungimo vardas, slaptažodis, el. pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, IP adresas, registracijos data. Šie asmens duomenys yra tvarkomi siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) ir saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinių asmens aktyvių veiksmų atliktų Internetinėje svetainėje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų).

  Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina ir pan.), kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija. Šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti jūsų užsakymą ir prekių įsigijimo sutartį, sudarytą su Jumis (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas), taip pat siekiant teisėtų Paslaugų teikėjo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas), ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje.

  Aptarnavimo kokybės gerinimo, kontroliavimo tikslais, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai, Jūs mums pateikiate atsiliepimus, kreipiatės į mus dėl pagalbos arba užduodate mums klausimus, todėl mes galime rinkti tokius jūsų duomenis kaip: Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kreipimosi laikas, kreipimosi turinys, bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Paslaugų teikėju: atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija, pateikta Jūsų teikiamuose dokumentuose ir kita kontaktinė informacija, kad atsakytume į jūsų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į Jūsų klausimus. Tai apima Jūsų susirašinėjimo su mumis įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus ir telefono numerius), jei tokių yra. Šie asmens duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų Paslaugų teikėjo ar trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas) ir saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 1 metus po komunikacijos pabaigos.

  Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje naudojami slapukai - Jūsų naršymo ir elgesio istorija, kuri tvarkoma Jūsų sutikimu ir saugoma laikotarpį, nurodytą žemiau skiltyje „Slapukai“.

  Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, tame tarpe ir BDAR (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR), reikalavimų. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi Privatumo politikoje nurodytą laikotarpį, bet neilgiau kaip iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos (jeigu toks atšaukimas yra galimas teisės aktų nustatyta tvarka).

  2. Slapukai

  Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio kietajame diske) bei kitos sekimo technologijos, kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės lankytojų. Slapukų bei kitų sekimo technologijų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau.

  Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

  Slapuko pavadinimas Aprašymas
  #collect
  Siunčia tokius duomenis kaip lankytojo elgsena ir įrenginys į Google Analytics. Jis gali sekti lankytoją visuose rinkodaros kanaluose ir įrenginiuose. Tai pikselių sekimo tipo slapukas, kurio veikla trunka naršymo sesijos metu.
  _ga Jis įrašo tam tikrą ID, naudojamą duomenims apie naudotojo naudojimąsi svetaine gauti. Tai HTTP slapukas, kurio galiojimo laikas baigiasi po 2 metų.
  _gid Saugo unikalaus ID įrašą, kuris vėliau naudojamas statistiniams duomenims apie lankytojų naudojimąsi svetaine gauti. Tai yra HTTP slapuko tipas ir baigiasi po naršymo seanso.
  _gat# Leidžia „Google Analytics“ reguliuoti užklausų dažnį. Tai HTTP slapuko tipas, kuris trunka seansą.


  Savo internetinėje svetainėje naudojame „trečiosios šalies slapukus“, tai yra slapukus, kurių valdytojais nesame mes, pvz., Google Partners, Facebook, Google Analytics ir kiti. Šiuos slapukus mes renkame siekdami gauti statistinę informaciją apie internetinės svetainės naudojimą bei Jūsų elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais.

  Nepaisant to, jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai ir (ar) norite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el. pašto adresu pardavimai@breolis.lt.

  3. Tiesioginė rinkodara

  Mes netvarkome Jūsų duomenų, susijusių su tiesiogine rinkodara.

  4. Vaikų asmens duomenys

  Interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 18 metų asmenims. Jeigu esate jaunesni nei 18 metų, mes patariame prieš pateikiant mums savo asmens duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą. Nepilnamečių asmenų duomenys mums gali būti teikiami tik su jų tėvų ar globėjų sutikimu. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

  5. Duomenų gavėjai

  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus jei:

  yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

  Paslaugų teikėjo partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems mums parduoti prekes ir/ar teikti paslaugas, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo bendrovėms siuntų bendrovėms, finansų įstaigoms ir pan. Partneriams mes suteiksime tik tiek asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti;

  Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems vykdyti mūsų veiklą, pavyzdžiui, auditoriams, teisininkams, konsultantams, draudimo bendrovėms ir pan.;

  Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

  Paslaugų teikėjo pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės nuomos ir administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, analizę atliekančioms, reklamos paslaugas teikiančioms bendrovėms, mokėjimų tarpininkams ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;

  Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams

  Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

  jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

  siekiant apginti savo teises ar interesus (pvz., įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

  Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

  6. Jūsų asmens duomenų saugumas

  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

  Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti visiškai saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

  7. Kokios yra Jūsų teisės?

  Jūs turite teisę:

  Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

  Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

  Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

  Reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

  Reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

  Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

  Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes asmens duomenis tvarkome teisėto Paslaugų teikėjo ar trečiosios šalies intereso pagrindu, Jums paprieštaravus, mes Jūsų asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

  Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

  Pateikti Paslaugų teikėjui arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

  Paslaugų teikėjas gali atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Paslaugų teikėjo ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  8. Trečiųjų šalių interneto svetainės

  Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

  9. Atsakomybė

  Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ar Mobilioje aplikacijoje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

  Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

  10. Privatumo politikos pakeitimai

  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

  11. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

  Su Jūsų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti šiais būdais:

  Įteikiant mums tiesiogiai adresu: Meistrų g. 8, Vilnius (UAB „Breolis“);

  El. paštas: pardavimai@breolis.lt

  Kontaktinis telefonas: +370 617 56272

  Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

  Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

  Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą, o jos kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

   

  Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2021 m. sausio 11 d.