Privaatsuspoliitika

 • Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi - Privaatsuspoliitika) näitab, milliseid andmeid me – Breolis UAB, juriidilise isiku kood 302767024, asukohajärgne aadress: Meistrų 8, Vilnius, tel nr +370 617 56272, e-posti aadress: pardavimai@breolis.lt (edaspidi: Teenusepakkuja), veebisaidil www.breolis.lt (edaspidi: Veebisait) kogume, mis eesmärgil me neid kogume ja kuidas kasutame.

   

  Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub siis, kui külastate meie Veebisaiti, registreerute registreeritud kasutajaks, vaatate ja tellite meie pakutavaid tooteid, võtate meiega ühendust telefoni või muu suhtluskanali kaudu või suhtlete meiega muul viisil.

   

  Käesolev privaatsuspoliitika ei kohaldu kolmandate isikute esitatud või kogutud teabele. Kui käesolev privaatsuspoliitika ei kohaldu, peaksite enne oma isikuandmete esitamist tutvuma privaatsuspoliitika ja sellega seotud tingimustega, mis on esitatud Teie kasutataval kolmanda osapoole veebisaidil või rakenduses, või mis kohalduvad muudele teenustele, mida kasutate.

   

  Registreerudes või muul viisil veebisaiti kasutades peate kinnitama, et olete käesoleva privaatsuspoliitika läbi lugenud ja sellest aru saanud. Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitikaga, soovitame Teil Veebisaiti mitte kasutada.

   

  1. Milliseid isikuandmeid me kogume:

   

  Kui külastate Veebisaiti või kontorit, võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel, kogume järgmist teavet:

   

  Registreerimiseks: kasutajanimi, parool, e-posti aadress, muud kontaktandmed, IP-aadress, registreerimiskuupäev. Neid isikuandmeid töödeldakse lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) ja neid säilitatakse 5 (viis) aastat alates isiku poolt Veebilehel tehtud viimasest aktiivsest toimingust (sisselogimine, registreerimine ja/või muud aktiivsed toimingud).

   

  Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, toote kohaletoimetamise aadress, toote/teenuse eest tasumise andmed (pangakonto number, makseviis jne), ostude ajalugu (ostetud kaup, hind jne), muu lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teave. Neid isikuandmeid töödeldakse Teie tellimuse ja teiega sõlmitud kauba ostulepingu täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike lõige 1 punkt b), samuti Teenusepakkuja või kolmanda isiku õigustatud huvides (GDPR artikli 6  lõike 1 punkt f) ning neid säilitatakse kümme (10) aastat alates Teie viimasest ostust meie Veebisaidil ja/või Mobiilirakenduses.

   

  Teenuse kvaliteedi parandamiseks, selle kontrollimiseks, et teavet edastataks kvalifitseeritud ja kiirelt te annate meile tagasisidet, võtate meiega abi saamiseks ühendust või esitate meile küsimusi, seepärast võime koguda selliseid Teie andmeid, nagu näiteks: Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, päringu aeg, päringu sisu, mis tahes muu teave, mida te otsustate Teenusepakkujaga vabalt jagada, näiteks tagasiside, arvamused, kommentaarid, hinnangud, Teie esitatud dokumentides sisalduv teave ja mis tahes muud kontaktandmed, et vastata Teie tagasisidele, pakkuda abi või vastata Teie küsimustele.

   See hõlmab andmeid ja koopiaid Teie kirjavahetusest meiega (sealhulgas e-posti aadressid ja telefoninumbrid), kui need on olemas. Neid isikuandmeid töödeldakse Teenusepakkuja või kolmanda isiku õigustatud huvides (GDPR artikli 6 lõike1 punkt f) ja säilitatakse kogu suhtlusperioodi jooksul ja ühe aasta jooksul pärast suhtluse lõppu.

   

  Selleks, et tagada Teie võimalus veebilehel ja mobiilirakenduses mugavamalt sirvida, kasutame küpsiseid, mis salvestavad Teie sirvimise ja käitumis ajaloo, mida töödeldakse Teie nõusolekul ja säilitatakse allpool jaotises "Küpsised" sätestatud aja jooksul.

   

  Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik kauba ostulepingu täitmiseks, kuid mitte vähem. kui me oleme kohustatud seda tegema vastavalt meie tegevust reguleerivatele õigusaktidele, sealhulgas, sealhulgas GDPR (EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (Isikuandmete kaitse üldmäärus), edaspidi GDPR) nõuetele. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse pärast seda, kui olete andnud nõusoleku selliseks isikuandmete töötlemiseks, töödeldakse privaatsuspoliitikas märgitud ajavahemiku jooksul, kuid mitte kauem kui Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani (kui selline tagasivõtmine on võimalik vastavalt seadusega kehtestatud korrale).

   

  2. Küpsised

   

  Veebisait ja Mobiiliäpp kasutavad küpsiseid (Veebisaidi külastajate seadme kõvakettale salvestatud väikesed failid) ja muid jälgimistehnoloogiaid, et eristada Teid teistest Veebisaidi külastajatest. Küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate abil kogutud teave võimaldab meil tagada Teile võimaluse mugavamaks sirvimiseks.

   

  Kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid infovoogude analüüsimiseks, teenuste, sisu ja reklaami kohandamiseks, reklaami tõhususe hindamiseks, usalduse suurendamiseks ja turvalisuse tagamiseks.

   

  Küpsise nimi Kirjeldus

  #collect

  Saadab Google Analyticsile sellised andmed, nagu külastajate käitumine ja seade. See suudab jälgida külastajat kõigis turunduskanalites ja seadmetes. See on pikslite jälgimise küpsis, mille tegevus kestab kogu sirvimisseansi lõpuni

  _ga See salvestab teatud ID, mida kasutatakse andmete saamiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab. See on HTTP küpsis, mis aegub 2 aasta pärast.

  _gid Salvestab unikaalse ID kirje, mida hiljem kasutatakse statistiliste andmete saamiseks selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. See on HTTP-küpsise tüüp ja aegub pärast sirvimisseanssi.

  _gat# Võimaldab Google Analyticsil kohandada päringute sagedust. See on HTTP-küpsise tüüp, mis kestab seansi lõpuni.

   

   

  Me kasutame oma Veebisaidil "kolmanda osapoole küpsiseid", st küpsiseid, mida me ei kontrolli, näiteks Google Partners, Facebook, Google Analytics ja muid küpsiseid. Korjame neid küpsiseid statistilise teabe saamiseks veebisaidi kasutamise ja Teie käitumise põhjal veebireklaamide jaoks.

   

  Sellest hoolimata, kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega ja/või soovite oma nõusoleku tagasi võtta, teavitage meid sellest e-posti teel pardavimai@breolis.lt.

   

  3. Otseturundus

   

  Me ei töötle Teie andmeid, mis on seotud otseturundusega.

   

  4. Laste isikuandmed

   

  Veebilehel pakutavad teenused on mõeldud ainult üle 18-aastastele isikutele. Kui olete alla 18-aastane, soovitame Teil enne oma isikuandmete edastamist konsulteerida oma vanemate või eestkostjatega ning saada nende nõusolek. Alaealiste andmeid tohib meile edastada ainult nende vanemate või eestkostjate nõusolekul. Kui meil on põhjendatud kahtlus, et töötleme käesolevas punktis nimetatud vanusest nooremate isikute andmeid, eemaldame nende isikute andmed andmebaasidest.

   

  5. Andmete saajad

   

  Võime Teie kohta teavet avaldada, kui:

   

  olete andnud oma nõusoleku oma isikuandmete avalikustamiseks;

   

  Teenusepakkuja partneritele või usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele, kes aitavad meil kaupu müüa ja/või teenuseid osutada, näiteks klienditeeninduse ettevõtetele postiettevõtetele, finantsasutustele jne. Edastame partneritele ainult nii palju isikuandmeid, kui on vaja konkreetse teenuse osutamiseks;

   

  Meie partneritele või usaldusväärsetele kolmandatele isikutele, kes abistavad meid meie tegevuses, näiteks audiitorid, juristid, konsultandid, kindlustusfirmad jne;

   

  Riigiasutustele ja -ettevõtetele, õiguskaitseasutustele, kohtutele, muudele isikutele, kes täidavad seadusega pandud ülesandeid Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras. Neile subjektidele edastame seadusega nõutavat või subjektide endi määratud edastamisele kuuluvat kohustuslikku teavet;

   

  Teenusepakkuja kasutatavatele isikuandmete töötlejatele (näiteks IT, serveriteenused, veebisaitide haldusega tööajale tegelevad ettevõtted, raamatupidamisettevõtted, kõneteenuseid pakkuvad ettevõtted,  analüüsiettevõtted, reklaamiettevõtted, maksevahendajad jne). Me nõuame, et töötlejad säilitaksid, töötleksid ja käsitleksid Isikuandmeid sama vastutustundlikult kui meie ja ainult vastavalt meie juhistele;

   

  Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele, kellele antakse üle kliendi võlanõuded, kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise asutustele ja pankrotihalduritele

   

  Lisaks sellele võime avaldada Teie kohta teavet:

   

  kui oleme seadusega kohustatud seda tegema;

   

  meie õiguste või huvide kaitsmiseks (sealhulgas näiteks Teie andmete avaldamine kolmandatele isikutele meile võlgade sissenõudmiseks).

   

  Välja arvatud Käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel, ei edasta me Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

   

  6. Teie isikuandmete turvalisus

   

  Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas GDPR-iga ja Leedu Vabariigi õigusaktide nõuetega. Teie isikuandmete töötlemisel rakendame organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

   

  Teadagi on andmeedastus interneti kaudu oma olemuselt ebaturvaline ja me ei saa garanteerida täiesti turvalist andmeedastust interneti-võrkude kaudu.

   

  7. Millised on Teie õigused?

   

  Teil on õigus:

   

  Saada teavet (olla informeeritud) oma isikuandmete töötlemisest (õigus saada teavet);

   

  Tutvuda oma Isikuandmetega ja nende töötlemise viisidega (juurdepääsuõigus);

   

  Nõuda isikuandmete parandamist või olenevalt Isikuandmete töötlemise eesmärkidest mittetäielike Isikuandmete täiendamist (õigus nõuda parandamist);

   

  Nõuda oma Isikuandmete kustutamist või oma Isikuandmete töötlemise peatamist (välja arvatud säilitamine) (õigus nõuda kustutamist ja õigus olla unustatud);

   

  Nõuda, et me piiraksime Isikuandmete töötlemist ühel õigustatud põhjusel (õigus piirata töötlemist);

   

  Õigus andmete ülekandmiseks (ülekandmise õigus). Seda õigust kasutatakse ainult siis, kui selle kasutamiseks on alust ja asjakohased tehnilised meetmed tagamaks, et taotletud isikuandmete edastamine ei põhjusta teiste isikute andmetele turvarikkumise ohtu;

   

  Mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, kui me töötleme isikuandmeid teenusepakkuja või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, Teie vastuväite korral saame Teie isikuandmeid edasi töödelda ainult kaalukatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused, või juriidiliste nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks;

   

  Mitte nõustuda oma Isikuandmete töötlemisega, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil, niivõrd kuivõrd need on seotud sellise otseturundusega.

   

  Esitada kaebus teenusepakkujale või riiklikule andmekaitseinspektsioonile, kui arvate, et Teie kui isikuandmete subjekti õigusi on rikutud ja/või võidakse rikkuda.

   

  Teenusepakkuja võib keelduda teostamast Teie ülaltoodud õigusi, välja arvatud isikuandmete töötlemisest keeldumine otseturunduse eesmärkidel või muudel juhtudel, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul, kui Teie taotlust ei võimalda meil täita GDPR määrused või kui seadustes ettenähtud juhtudel on vaja tagada kuritegelike, ametlike või kutse-eetika rikkumiste ärahoidmine, uurimine ja kindlaks tegemine, samuti andmesubjekti, Teenusepakkuja pakutavat ja teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

   

  8. Kolmandate osapoolte veebisaidid

   

  Meie Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Me ei vastuta privaatsuspoliitika ja selle rakendamise eest kolmandate osapoolte veebisaitidel.

   

  9. Vastutus

   

  Vastutate oma parooli ja kasutajaandmete konfidentsiaalsuse eest ning mis tahes toimingute eest (andmeedastus, tehtud tellimused jne), mis tehakse meie Veebisaidil või Mobiilirakenduses pärast sisselogimist Teie sisselogimisandmetega. Te ei tohi oma parooli kolmandatele isikutele avaldada. Kui meie Veebisaidil pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on Teie sisselogimisandmetega veebisaidile sisse loginud, loeme, et sisse logisite Teie ise. Kui kaotate oma sisselogimisandmed, peate meid sellest viivitamatult teavitama posti, telefoni, faksi või e-posti teel.

   

  Vastutate selle eest, et meile esitatavad andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Kui Teie poolt edastatud andmed muutuvad, peate sellest meid viivitamatult teavitama, muutes vastavaid andmeid registreerimisvormis või kui andmeid ei ole registreerimisvormi märgitud, teavitades meid sellest e-posti teel. Me ei vastuta mitte mingil juhul kahju eest, mis on Teile tekkinud seetõttu, et olete esitanud ebaõigeid või mittetäielikke isikuandmeid või ei ole meid teavitanud nende muutumisest.

   

  10. Privaatsuspoliitika muutused

   

  Võime seda privaatsuspoliitikat igal ajal värskendada või muuta. Selline värskendatud või muudetud privaatsuspoliitika jõustub selle postitamise hetkest meie Veebisaidil. Kui privaatsuspoliitikas tehakse olulisi muudatusi, teavitame Teid sellest Veebisaidil. Sellegipoolest peaksite seda lehte aeg-ajalt kontrollima, veendumaks, et olete privaatsuspoliitika praeguse versiooniga rahul.

   

  11. KUIDAS SAAN ESITADA TAOTLUSE OMA ÕIGUSTE RAKENDAMISEKS

   

  Isikuandmetega seotud taotlusi saab esitada järgmistel viisidel:

   

  Saates selle otse meile aadressil Meistrų 8, Vilnius (UAB Breolis);

   

  e-post: pardavimai@breolis.lt

   

  Kontakttelefon: +370 617 56272

   

  Vastame laekunud taotlustele, kaebustele või nõudmistele kirjalikult õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel ning püüame anda Teile teavet esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul Teie taotluse saamisest või teavitama teid, miks me keeldume seda täitmast. Vajaduse korral võib määratud ajavahemikku pikendada veel kahe kuu võrra, sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust. Sel juhul teavitame Teid sellisest pikendusest ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

   

  Kui meil tekib taotluse, kaebuse või nõude saamisel kahtlus meie poole pöörduva isiku isikusamasuses, on meil õigus nõuda päringu esitaja isikut tõendavat dokumenti.

   

  Kui meil ei ole võimalik Teile vajalikku teavet anda ja/või Teil on pretensioon Teie isikuandmete töötlemise viisi kohta, on Teil õigus pöörduda kaebuse esitamisega Riikliku Andmekaitse Inspektsiooni poole, mille kontakti leiate inspektsiooni kodulehel www.ada.lt.

   

   

   

  Privaatsuspoliitikat uuendati viimati: 2024-04-03