Informacija dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos

Jūsų pateikti duomenys naudojami tik tinkamam užsakymo vydymui. Jūsų el. paštas, vardas, pavardė, telefono numeris, adresas naudojami išrašyti išankstinę, PVM sąskaitą faktūrą, išsiusti prekes Jūsų adresu arba su Jumis susisiekti. Be Jūsų leidimo duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.